O projekcie Beneficjenci Zamówienia
 
 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na:
DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU "System inteligentnejj analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu", WYPOSAŻENIE DATA CENTER WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM.


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe PLZ/57/2015
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PLZ/57/2015 cz. 1
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PLZ/57/2015 cz. 2


Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+. 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na:
DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU "System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu", DOPOSAŻENIE DATA CENTER WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM.


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe PLZ/06/2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PLZ/06/2017


Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+. 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że w procesie wyboru oferta na:
DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU "System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu", DOPOSAŻENIE DATA CENTER WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM (Zapytanie ofertowe PLZ/06/2017) wybrana została oferta firmy Net-o-logy Sp. z o.o.


Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+.